Fiscale zaken

U wilt niet meer belasting betalen dan strikt noodzakelijk. Het inschakelen van onze belastingadviseurs om de fiscale knelpunten alsook de fiscale mogelijkheden in kaart te brengen, is voor elke belastingplichtige, zowel ondernemer als particulier, noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken.

Op het gebied van fiscale zaken kunt u o.a. bij ons terecht voor:

Fiscale aangiftes:

 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting (ondernemers en particulieren)
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Schenkings- en successierecht

Wij adviseren en verzorgen voor u de aangiftes omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij schenkings- en successierecht geven wij advies en verzorgen de aangiftes om uw fiscale positie te verbeteren.

Particulieren kunnen wij adviseren en verzorgen van de aangiftes bij oa. inkomstenbelasting, eigen woning, echtscheiding, erfbelasting, ouders lenen aan kind geld voor eigen woning en stamrecht BV voor gouden handdrukken.

Wij adviseren bij:

 • Opstarten onderneming en keuze rechtsvorm
 • Bedrijfsopvolging en overnames
 • Voeren van fiscale procedures
 • Oudedagsvoorziening
 • Estate planning

Ondernemers hebben talloze fiscale mogelijkheden. Fiscale voordelen die belasting besparen, maar die kunnen verloren gaan door ontbrekende boekhoudingen, vergeten VAR's en vergeten voorlopige aanslagen. Wij begeleiden en adviseren u bij het opzetten van uw onderneming.
Onze belastingwetgeving kent verschillende regelingen om de ondernemer belasting te besparen. Om uw fiscale faciliteiten optimaal te benutten, moet de rechtsvorm van uw onderneming daarop afgestemd worden. Wij helpen u met kiezen voor een ondernemingsvorm om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de fiscale belastingvoordelen.
De oudedagsvoorziening is telkens in beweging, wij brengen u graag op de hoogte van de mogelijkheden en fiscale voordelen.

In het kader van de estate planning stellen we samen een plan op om de nalatenschap te waarborgen.

De uitdaging voor onze belastingadviseurs is niet alleen het nakomen van de fiscale verplichtingen richting de ondernemer, maar ook pro-actief advies geven. U kunt er vanuit gaan dat wij op eigen initiatief advies geven om de ondernemer te begeleiden.