Administratie en Advies

Ons kantoor is groot genoeg voor professionele dienstverlening en tegelijk klein genoeg om onze klanten "van ondernemer tot ondernemer" te kunnen adviseren en ondersteunen.
Onze werkzaamheden beperken zich niet tot de juiste verwerking van de financiële gegevens, maar gaan verder. Met de ondernemer bespreken wij regelmatig de gang van zaken en u krijgt van ons geen onduidelijke rapporten, maar praktisch hanteerbare adviezen.

Op het gebied van administratie en advies kunt u bij ons terecht voor:

Financiële administratie:

 • Inrichting van de administratie
 • Verzorgen van de financiële administratie
 • Administratieve dienstverlening

Uw financiële administratie geeft al uw bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. Het is belangrijk om een goed en overzichtelijk inzicht te hebben in de administratie, zodat u de financiële positie van uw bedrijf weet.
Wij helpen u uw administratie in te richten en uw financiële administratie te verzorgen. Wij kunnen uw volledige financiële administratie verwerken, maar u kunt de financiële administratie ook zelf doen, via ons online boekhoudprogramma of uw eigen boekhoudprogramma, met administratieve ondersteuning van ons.

Jaarrekeningen en periodieke rapportage:

 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Periodieke financiële rapportages

De jaarrekening bestaat uit het opstellen van een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht met daarbij een duidelijke toelichting. Deze jaarrekening is nodig voor een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken over het afgelopen jaar, het doen van fiscale aangiftes, alsmede voor financiële verantwoording aan externe financiers en financieringsvraagstukken. Aan het eind van het boekjaar ontvangt u van ons de jaarrekening, bij de bespreking daarvan kunt u rekenen op onze deskundige expertise en adviezen.
De financiële rapportages laten u zien hoe uw onderneming er voor staat, het is informatieverschaffing ten behoeve van de financiële besturing. Onze adviseurs analyseren en interpreteren uw bedrijfsgegevens, zodat u samen met uw adviseur de sterke punten kunt optimaliseren en de zwakke punten kunt verbeteren. Deze financiële rapportages kunnen per maand, per kwartaal of per halfjaar worden aangeboden.

Advisering:

 • Begeleiden van overnames en bedrijfsopvolgingen
 • Begeleiden van starters
 • Budgettering
 • Samenstellen en beoordelen van (liquiditeits)prognoses
 • Financierings- en investeringsvraagstukken
 • Bedrijfsvergelijking en bedrijfsanalyse

Als ondernemer komt u regelmatig voor verschillende vraagstukken te staan. U zult advies moeten inwinnen om een beslissing te maken. Door jarenlange ervaring met ondernemers in de meeste uiteenlopende branches zijn wij in staat u een gedegen (financieel) advies te geven.

Een bedrijf starten?
Een goede start begint bij een goed advies. Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes. Als u een bedrijf wilt starten zijn wij er voorstander van dat u zelf het concept- ondernemingsplan maakt. Het leidt tot bewustwording over waar u aan begint. Het dwingt u de zaken tot de essentie terug te brengen en realistisch te rekenen met verwachtingen over omzet en marges die u wilt behalen. Het helpt u ook goed te kijken naar de kosten en naar het bedrijfsresultaat: uw inkomen.

Samen met u zullen we brainstormen en het plan van alle zijden doorlichten, zodat niets over het hoofd wordt gezien.
Als het eindresultaat hiervan positief is kunnen wij helpen met het opstarten van uw onderneming, het opzetten van de financiële administratie, het aanvragen van een bankkrediet en andere zaken die voor de start van uw onderneming van belang zijn.